Προϊόντα

Τα κύρια προϊόντα του έργου είναι τα εξής:

Το Εγχειρίδιο - ON STAGE για εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και συμβούλους, σχετικά με το πώς να ενδυναμώσουν και να ενεργοποιήσουν τους νέους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο μέσω της αυτοβιογραφικής προσέγγισης στην παιδαγωγική επιστήμη.

 

Το Πρακτικό Σετ - ON STAGE για τους εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τους συμβούλους  για την κινητοποίηση της ΕΕΚ μέσω της αφήγησης και τις δραματουργικές τεχνικές

 

Το ON STAGE ΚΙΤ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών Πιστωτικών Μονάδων/  ECVET

 

YOUNGSTERS ON STAGE – επιλεγμένα σενάρια γραμμένα από νεαρούς μετανάστες

 

Επιπλέον θα δημιουργήσουμε  πολλά προϊόντα διάδοσης/ διάχυσης του προγράμματος, κάποια από τα οποία θα τα βρείτε σε αυτή την ιστοσελίδα.

 

Μπορείτε να δείτε το φυλλάδιο του έργου εδώ.