What's new?

La oss introdusere ON STAGE -prosjektet

On Stage prosjektet har som mål å gi unge innvandrere inspirasjon til å forbedre nødvendige ferdigheter for å få jobb gjennom biografisk arbeid og elementer av drama. Dette er overføring av to tidligere vellykkede prosjekter, som tar sikte på å innføre nye former for ansvarliggjøring i program for yrkesfaglig utdanning og inn i rådgivningspraksis, ved å kombinere biografiske læringsmodeller med drama teknikker som unge innvandrere kan bruke i arbeidsforhold.

Hva prosjektet skal gjøre

Partnere fra Norge, Portugal, Spania, Hellas og Østerrike skal samle sine kunnskaper og kompetanse for å utvikle didaktisk materiell rettet mot lærere og rådgivere innen yrkesfaglig utdanning som jobber med den 1. og den 2. generasjoner innvandrere innen bygningsarbeid, turisme, helse, handel, transport/lagring, og som risikerer å ikke få jobb pga dårlig skolegang eller personlig bakgrunn. Hovedproduktene som kan hjelpe lærere og rådgivere innen yrkesfaglig utdanning med å forbedre studentenes situasjon er ON STAGE Håndbok,  ON STAGE praktisk sett og ON STAGE ECVET KIT. Det skal være arrangert flere workshops for unge mennesker i målgruppen, blant annet „Youngsters On Stage“, hvor det skal være presentert utvalgte scenarier produsert av unge innvandrere selv.

Hva partnerskapet har oppnådd i ON STAGE

Les mer og last ned nyhetsbrev her