What's new?

ON STAGE - Innenfor partnerskapet av dette prosjektet ble sysselsetting av unge innvandrere i fremtidige arbeidsplasser evaluert. Derfor på et møte i Lisboa fra 24. oktober til 25.oktober 2015 diskuterte partnere prosjektets første resultater og oppnådde mål, samt neste steg for planlagte aktiviteter. Hovedmålene var å involvere flere og lage undervisningsmateriell for lærere som kan brukes i et klasserom og er rettet mot utvikling av ferdigheter som kreves for å få jobb innenfor bygg og anleggsteknikk, helse, service og samferdsel, turisme og logistikk/transport sektorene.


Aktiviteter i partnerland har hatt fokus på å samle ideer og praksis som er tatt i bruk eller som trengs for lærere, rådgivere og HR-ledere. Fra nå av vil de utviklede produktene bli testet og evaluert. Partnerne vil bruke ON STAGE hjemmeside med elever og presentere materiellet til interessenter innenfor sine egne organisasjoner og innenfor sine nettverk.


Det neste ON STAGE møte med internasjonale interessenter vil finne sted i Spania i september 2015. Tilbakemeldinger og erfaringer vil bli utvekslet og endelige resultater vil bli presentert.