What's new?

29 mai 2014, Wien, Østerrike

29. mai 2014 overføringsworkshop ble organisert og gjennomført i Wien, Østerrike.

Målet med workshopen var å presentere de to tidligere prosjekter, BRIDGE og WRITING THEATRE, som ON STAGE bygger på. BRIDGE-prosjektet tar sikte på å forebygge fordommer og diskriminering mot andre generasjons innvandrere, ved å forbedre kompetanse og kunnskap blant lærere og veiledere som jobber med voksenopplæring om den sosiale situasjonen og spesifikke behov som andre generasjons innvandrere har. WRITING THEATRE-prosjektet tar sikte på å forandre måten lærere, trenere, rådgivere, sosialarbeidere osv. tilbyr sine tjenester på, gjennom utvikling og markedsføring av de kreative tilnærminger via dramateknikker rettet mot unge som står i fare for sosial og yrkesmessig ekskludering.