What's new?

ONSTAGE-konferansen i Palma de Mallorca, den 25. september 2015

Internasjonal konferanse for interessenter” ble organisert av partnerskapet i ONSTAGE prosjektet den 25. september 2015, i Palma de Mallorca, Spania.

Et vellykket prosjekt trenger et vellykket siste arrangement for å spre erfaringene og resultatene som er oppnådd, muligens også inn i nye land som ikke har vært involvert i prosjektgjennomføringen. Det  europeiske prosjektet ON STAGE - Styrking av ansettelsesmuligheter for unge innvandrere ved bruk av BIOGRAFISK ROLLESPILL og elementer av DRAMA inviterte europeiske interessentgrupper til å møte og delta i "Unge på scenen", et knippe av øvelser som partnerorganisasjonene har utviklet, testet og startet å implementere i sine egne organisasjoner og hjemland. Konferansens formål var å informere interessentene om kvaliteten, relevansen og effektiviteten av prosjektets resultater, som f.eks. i Hellas fikk oppmerksomhet på departements nivå. I alle samarbeidsland skal ulike organisasjoner ta i bruk ON STAGE-øvelsessett, ECVET Kit og / eller ON STAGE-Håndbok.

Konferansen startet med innledende ord og en oversikt over prosjektet av representanter for RKK, prosjektleder, og BEST Institutt, som er prosjektkoordinator.

Deretter, presenterte partnere fra INFODEF funnene gjort i ON STAGE prosjektets bakgrunnsrapport om dagens utdannings- og arbeidssituasjon i Østerrike, Hellas, Spania, Norge og Portugal. De pedagogiske tilnærmingene, basert på biografiske fortellinger og drama / skriveteknikker som benyttes i ON STAGE materialene ble forklart til publikum av IEKEP og BEST Institutt. Den norske partneren, RSBDF, og Viktoryia Hansen presenterte deretter ON STAGE produktene i sin helhet.

Om ettermiddagen deltok konferansedeltakerne i workshops basert på noen av aktivitetene fra ON STAGE øvelsessett. En kafé workshop var arrangert for å gi mulighet til alle deltakerne å diskutere og gi tilbakemeldinger på ideer eller muligheter for å implementere ON STAGE materiell også i sine land. Disse fruktbare resultatene ble presentert av kafé workshop lederne, IEKEP, ISQ og RSBDF.

Konferansen ble avsluttet med en evaluering gitt av inviterte interessenter for å få tilbakemelding om denne produktive og inspirerende dagen. I utarbeidelsen av- og under denne konferansen, kunne vi informere mange organisasjoner og derved også spre informasjon om vårt prosjekt til andre land som eksempelvis til Belgia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Luxembourg, Nederland, Romania, Slovakia, Slovenia, Sverige og Storbritannia. Vi er stolte av at vi har fått veldig positive tilbakemeldinger, og ønsker å takke alle som har delt sine ideer med oss for deres engasjement. For de som er interessert i arrangementet, presentasjonene er tilgjengelig for gratis nedlasting på prosjektets nettsted.