What's new?

Prosjektets analysefasen er avsluttet, og i løpet av de neste månedene vil partnere bruke de viktigste resultatene av denne fasen for å tilpasse innholdet som prosjektet har fått til grunnleggende og innledende.

Kick-off møtet ble arrangert av RKK i Stavanger fra 11. til 12. desember 2013. Alle partnerne møttes og diskuterte problemet med arbeidsledighet blant unge mennesker og utdanningstilbudet for denne gruppen elever i partnerland. For å oppnå bærekraftige resultater vil vi organisere den første forskningsfasen for å identifisere reelle behov som ennå ikke er tilstrekkelig møtt av pedagogiske tilbud og praksis i våre land.


OnStage prosjektet har startet, og partnere vil snart møtes for første gang i Østerrike for å diskutere første trinnene og prosessene i prosjektet.