Produkter

Hovedproduktene er:

ON STAGE Håndbok rettet mot lærere og rådgivere innen yrkesfaglig utdan­ning - hvordan styrke og motivere unge mennesker med innvandrerbakgrunn via autobiografisk tilnærming i pedagogikk

ON STAGE Praktisk sett rettet mot lærere og rådgivere innen yrkesfaglig utdan­ning – hvordan styrke og motivere unge mennesker med innvandrerbakgrunn via drama teknikker

ON STAGE ECVET KIT

YOUNGSTERS ON STAGE - utvalgte scenarier laget av unge innvandrere

I tillegg skal vi produsere mange spredningsprodukter, kan noen av dem bli funnet på dette nettstedet.

Last ned