Prosjektet

I dag står mange europeiske land overfor problemet med arbeidsledighet blant unge mennesker.  Det som gjør situasjonen enda mer alarmerende er at veldig høyt antall av unge arbeidsledige er unge innvandrere som tilhører den første eller den andre generasjonen. Denne gruppen av unge mennesker har større problemer med skolevegring og lavere deltakelse i etter- og videreutdanning, som påvirker deres muligheter til å få gode jobber. I direkte tilknytning til dette er det også en annen sak EU har mye fokus på nå, nemlig spørsmålet om økonomisk og sosial ekskludering.

On Stage prosjektet har som mål å håndtere dette problemet, ved å gi unge innvandrere mulighet til å forbedre nødvendige ferdigheter for å få jobb gjennom biografisk arbeid og elementer av drama. Dette er overføring av to tidligere vellykkede prosjekter, som tar sikte på å innføre nye former for ansvarliggjøring i program for yrkesfaglig utdanning og inn i rådgivningspraksis, ved å kombinere biografiske læringsmodeller med drama teknikker som unge innvandrere kan bruke i arbeidsforhold.

Partnere fra Norge, Portugal, Spania, Hellas og Østerrike skal samle sine kunnskaper og kompetanse for å lage en håndbok rettet mot lærere og rådgivere innen yrkesfaglig utdanning, et praktisk sett, ECVET Kit og for å arrangere flere workshops for unge mennesker „Youngsters On Stage“, og dermed sikre en vellykket gjennomføring av dette spennende prosjektet.