Εταίροι

STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER
(υπεύθυνος έργου)

www.rkk.no

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH
(συντονιστής)

www.best.at

 

Για να επικοινωνήσετε με τους εταίρους του έργου, παρακαλούμε πατήστε στα αντίστοιχα λογότυπα τους